Wat we doen

Het lijkt een tegenstelling: topzorg en bezuinigen. Toch worden een aantal zorgorganisaties juist nu zich bewust van hun verminderde bestaansrecht, en kiezen ervoor om de beste op hun vakgebied te worden. En ontdekken dat de beste zijn niet alleen gaat over LEAN, over geld en over kwaliteitscertificaten.

De beste zijn betekent vaak dat je voor je klanten, hun omgeving en de lokale omgeving het meest deskundig bent, het snelst reageert op zorgvragen, de meeste belangstelling hebt en jouw medewerkers het grootste hart hebben van allemaal.

En de medewerkers zijn degenen die dit allemaal bewerkstelligen, en ook degenen die het beste weten waar cliënten en hun familie blij van worden. Wij zijn met  trajecten bezig waar samen met medewerkers en cliënten wordt geformuleerd wat topzorg is en hun alle ruimte en ondersteuning wordt geboden om dat te leveren.

Een greep uit onze huidige trajecten.

Transitieklaar maken ondersteunende afdelingen VVT

Transitietraject naar ondersteunende afdelingen gericht op primair proces, met overheadsreductie. Stafafdelingen PO&O, opleidingen, kwaliteit, communicatie, vastgoed en financiën moeten inkrimpen en met name kwalitatief een hoger rendement hebben in de richting van de teams. Verantwoordelijk voor verbinding met transitie zelforganisatie, strategie stafafdelingen, selectie en ontwerp structuur, gedrags- en cultuurverandering en borging.Verbinden bestaande expertise en ondersteuning in academie

Zelfsturende wijkteams in VVT en VG 

Opdracht om bottom-up zelforganiserende teams te verbinden met de strategie, visie en alle andere programma’s binnen de organisatie en de methodiek te borgen in gedrag en processen. Supervisie en intervisie met RvB, MT, teamleiders en teams door de hele organisatie (800 medewerkers) gedurende transitietraject, waarbij zowel teams als teamcoaches richting zelforganiserend werken zijn gecoacht. Programma verbonden met visietraject, clientgericht traject en lean traject. Transitie manager Hartekamp groep (mensen met een beperking) pilot gestart in 2013, afgerond februari 2014, nu uitrol. RVB , directeur ,MT hebben visie geformuleerd voor de toekomst, en hebben mij ingehuurd voor de gedragsverandering in de teams. Transitie begeleiden van grote teams naar zelforganiserende gespecialiseerde buurtteams.

Dementie in de gemeente

Verbinder tussen bestaande lokale expertise over dementie en ondersteuning van burgerinitiatieven op het gebied van zorg en dementie. Scan mantelzorgers en dementie, ondersteuning opleiden vrijwilligers.

Topzorg VVT / GGZ

Transitiemanager zorgorganisatie in de transitie naar toekomstbestendigheid, vinden van niche in lokale omgeving met concurrentie. Met methodiek van zelforganisatie / zelfsturende teams vorm geven aan actieve rol cliënt, zijn netwerk en deskundige professional, die als ambassadeur optreedt. Ondernemerschap, niche vinden en uitbouwen en ketencontacten ondersteunen. O.a.: Actie leren begeleiden bij  van medewerkers, begeleiden teamontwikkeling, opleiden intern begeleiders tot coaches, ontwikkelen methoden voor coaching, coaching, supervisie en intervisie management.

Vormgeven zelfsturing op organische wijze

Wijkzorg teams geven zelf vorm aan zelfsturing, vanuit dagelijkse praktijk. Begeleiding van teamcoaches en wijkverpleegkundigen op senior niveau in de vorm van actie leren. Zonder blauwdruk bouwen aan doorleefde betekenis van professionaliteit: dat je zelf je kwaliteitslat bent, en hulp weet te vragen als het nodig is.

Leiderschap

In het licht van gevraagde veranderingen een nieuwe definitie aan leiderschap geven. In groepen wordt gewerkt aan een gedeelde werkelijkheid van waarden en gedrag die horen bij leiderschap van professionals.