Over ons

We hebben ons bedrijf opgebouwd met drie senior partners, training zorg is een initiatief van Marume BV. Daar zijn in de loop der jaren trainers, adviseurs en specialisten bijgekomen die freelance aan ons verbonden zijn.

Sabya van Elswijk is als medisch socioloog aan de slag gegaan in de ouderenzorg. Internationaal heeft zij onderzoek gedaan naar ouderenzorg, en werkt nu als procesbegeleider en opleider aan menswaardigheid in de zorg. Leiderschapstrajecten vanuit waarderend perspectief en verbinden van visie aan praktijk zijn haar expertises. Haar boek over dementiezorg is verschenen in 2012, haar tweede boek `Samen zorgenĀ“ zal gaan over de relatie tussen verzorgenden en familie, en is onderdeel van haar promotieonderzoek. Momenteel doet zij haar promotieonderzoek naar informele zorg in verschillende landen, en adviseert hierover in binnen- en buitenland.

De inspiratiedagen zijn een idee van Martijn van Oorschot, die vanuit zijn werk als directeur, hoogleraar en organisatieadviseur heeft meegemaakt hoeveel oplossingen dagelijks bedacht worden voor problemen die heel veel mensen tegelijk ervaren. Zonder het inhuren van externe experts, heeft hij door uitwisseling en inspiratie uit de buitenwereld, organisaties hardnekkige problemen helpen oplossen. Hij geeft innovatieve MD trajecten vorm, helpt professionals in de zorg met leiding geven in zelforganiserende teams en ondersteunt bij het duurzaam herstructureren van organisaties. Hij kan u of uw team helpen als coach. Samen met Sabya van Elswijk en hun kinderen geven zij ook internationaal advies en ondersteuning in de zorg.