Interview In voor zorg

Na het afronden van twee bijzonder en succesvolle trajecten voor In voor zorg! bij Riwis en Volckaert, werden Barbara en Sabya geinterviewd over de manier waarop zij als coach in hun werk staan. Een mooi gesprek over de zin en onzin van methodieken en instrumenten is het resultaat.

Lees meer in ons interview over het ontwikkelen van een professioneel geweten en betrokkenheid op In voor zorg!.  De conclusie van het interview?

1. Bestuur/management moet een stip op de horizon hebben gezet.
2. De betekenis daarvan voor de werkvloer moet duidelijk worden. Wat ervaart men op de werkvloer positief? Wat kan beter? Hoe kan dat overbrugd worden en welke randvoorwaarden stelt dat aan de organisatie en welke eisen stelt dat aan de medewerkers?
3. De verbinding tussen de verschillende lagen in de organisatie moet telkens gelegd worden. Ervaart iedereen eigenaarschap bij de te realiseren doelen? Wie moet wat doen? – is dat eigenlijk wel duidelijk?
4. In het handen en voeten geven aan de veranderingen, is het belangrijk te kijken naar wat een organisatie al aan instrumenten heeft. Waar nodig, betrekke men extra instrumenten om de doelstellingen te realiseren.

Comments are closed.