Inspiratiedag zorg 2: “Wie beslist?”

Wie beslist?


Eén van de ambities van het werken met (zorg)leefplannen is dat cliënten en gebruikers van zorg regie houden of krijgen over eigen bestaan. Dat zo’n zorgleefplan zeggenschap van de cliënt over zijn dagelijks leven bevordert en bijdraagt aan kwaliteit van zijn bestaan en de zorg die hij ontvangt.

Lukt dat eigenlijk? En wie bepaalt er wat als het erop aankomt? Hoe ervaren betrokkenen dat? En welke knelpunten zijn er? Het zorgleefplan is een instrument, een onderdeel van wie er beslist, maar er spelen nog veel meer zaken een rol. Wie praat met wie? Welke mensen zorgen uiteindelijk dat iets wel of niet gebeurd? Wie kan nog zien of wat er gebeurd nog klopt met de wens van de cliënt en kan daar aanpassen?

Het zijn een paar van de vragen die aan bod komen op onze tweede inspiratiedag in september. In onze eerste inspiratiedag hebben we uitgewisseld tot waar we zijn gekomen met het invoeren van het zorgleefplan, en welke oplossingen we verder kunnen ontwikkelen. Daaruit vloeit deze inspiratiedag voort, waar we met onze ervaring en inzicht van de zorgpraktijk gebruik maken van het brede gezelschap dat samen aan de slag gaat. Om elkaar en de zorg te verrijken.

Op deze tweede inspiratiedag zal er gelegenheid zijn om:
Verbinding te maken met wat ieder persoonlijk ervaart
  • Waar komen wij vandaan als het gaat over besluitvorming rondom zorg?
  • Welke ambitie hadden we voor het proces van besluiten?


Staan wij stil bij
  • Hoe kijken anderen aan tegen wie er beslist en hoe krijgt dat in hun praktijk vorm?
  • Wat kan ik daar van gebruiken in mijn situatie?


En kijken we vooruit…
  • Wat is naar aanleiding hiervan mijn volgende stap?
  • Wat laat ik hier en wat neem ik hiervan mee naar mijn organisatie?


Deze dag zijn cliënten, medewerkers, behandelaren en managers opnieuw met elkaar in gesprek. Waarom? Om te inspireren, te leren van andermans ervaring en samen verder te komen. In dit gezelschap komt snel naar voren waar ambitie knelt met dagelijkse uitvoering en goede bedoelingen botsen met de belangen van degene die zorg nodig heeft, degene die het geeft en managers.

Werken aan betrokkenheid als tegenwicht tegen de onverschilligheid, samen met mensen die ook bezig zijn met hoe het nu echt beter kan. Doe het met ons mee!
De kosten voor deze inspiratiedag bedragen € 290,00 inclusief lunch en een beeldend verslag van de inspiratie die deze dag vorm krijgt.

De inspiratiedag zal plaatsen in Jeugdtheaterhuisde Berenkuil Biltstraat 166, 3572 BP Utrecht. Het programma begint 9.30.u.en zal duren tot ongeveer 16.30.u. Wilt u bijdragen aan deze dag, en heeft u behoefte aan uitwisseling en nieuwe inzichten? Schrijf u nu in, of vraag meer informatie bij sabya@zorgvoorinspiratie.nl of jon@zorgvoorinspiratie.nl.

Comments are closed.