Opdracht buitenland

De komende maanden zullen we naast onze activiteiten in Nederland, erg actief zijn in het buitenland.  Vanuit onze ervaringen in het Nederlands zorglandschap, hebben we opdracht gekregen voor het opzetten van trainingen in de zorg in het buitenland voor private instellingen en de overheid. Natuurlijk blijven we per e-mail beschikbaar en kunnen opdrachten en offertes […]

Uitnodiging Inspiratiedag

Zorgleefplannen zijn ingevoerd en in gebruik genomen. Hoe werkt het nu….bij mij en bij de ander? Motto:Tegen de onverschilligheid (Joep Dohmen) Wij nodigen u uit om mee te doen aan een uitwisseling hierover. Wij hebben de ambitie om de beweging van vraaggericht werken naar een hoger plan te trekken, samen met u. Op de eerste […]

Inspiratiedag Zorgleefplan

De omgeving van organisaties in de ouderenzorg is voortdurend in beweging. De financiering verandert en ook de vragen van zorgvrager en verwanten zijn anders dan in het verleden. De medewerker wil in grotere organisaties zichtbaar zijn, gehoord worden en professioneel serieus genomen worden. Eind 2010 raakten Sabya van Elswijk en Jon Derksen met elkaar in […]

Het is de zorg een zorg

De zorg wordt in toenemende mate als winstgevende organisatie behandeld. Hierdoor wordt in veel gevallen kostenreductie doel in plaats van middel. Zo komt er minder geld voor overhead waar deze juist nodig is, terwijl het werk juist doorgaat en eerder meer dan minder wordt. Uw mensen aan het werk houden in de zorg, terwijl er […]

Wat kunnen we voor u doen?

Implementeren van veranderingenLeuke nieuwe ideeën, broodnodige veranderingen of opgelegde wijzigingen: het is altijd lastig om veranderingen door te voeren zonder iedereen extra te belasten. Wij ontwikkelen instrumenten, zoals bij invoering van ZZPs, een nieuwe vorm van teamoverleggen en familieparticipatie.BeleidHeeft u een beleidsplan te schrijven, en wilt u dit eens anders aanpakken dan gewoon? Of wilt u […]

Opleidingen en Training

We houden ons bezig met het gebruiken van de talenten en passie die elk mens in zich heeft. In de praktijk hebben we opleidingen en trainingen ontwikkeld, en adviseren we op het gebied van ontwikkeling en opleiding. Bij elke training geven we de garantie dat deelnemers in beweging komen en ander gedrag gaan vertonen in […]