Interview In voor zorg

Na het afronden van twee bijzonder en succesvolle trajecten voor In voor zorg! bij Riwis en Volckaert, werden Barbara en Sabya geinterviewd over de manier waarop zij als coach in hun werk staan. Een mooi gesprek over de zin en onzin van methodieken en instrumenten is het resultaat. Lees meer in ons interview over het […]

Topzorg

Het lijkt een tegenstelling: topzorg en bezuinigen. Toch worden een aantal zorgorganisaties juist nu zich zeer bewust van hun verminderde bestaansrecht, en kiezen ervoor om de beste op hun vakgebied te worden. En ontdekken dat de beste zijn niet alleen gaat over LEAN, over geld en over kwaliteitscertificaten. De beste zijn betekent vaak dat je voor […]

Samen zorgen: blik op Cambodja

Ik kon het me niet voorstellen, een land waar geen enkele ouderen-verzorgende, verpleegkundige, verpleeghuisarts, verzorgingshuis of instelling is. Geen 55+ acties, inloopuren, wijkcentra, of voorrang in de rij. Op zoek naar ouderen om te fotograferen voor ons wereldwijde project met oude mensen kwamen we niet terecht in aanleunwoningen, of in contact met ouderenbonden. De mensen […]

Ondersteuning bij veranderen in de zorg

Verandering is een natuurlijk proces dat continu plaatsvindt. Toch is het lastig om een bedachte verandering blijvend door te voeren. Om management te ondersteunen bij verandertrajecten hebben we bij Traning zorg kennis en ervaring gebundeld en tot een instrument gemaakt: DOE. DOE staat voor Doen veranderen Op basis van Ervaring.Met behulp van dit instrument kunnen directies, managers, […]

Programma In voor Zorg!

Wij zijn geaccrediteerd voor het In voor Zorg! programma en spelen hierin een actieve rol.  In voor Zorg! is een programma voor de langdurige zorg en is een initiatief van het ministerie van VWS en Vilans, kenniscentrum langdurige zorg.Wij hebben de afgelopen jaren verschillende zorgorganisaties vanuit In voor zorg! ondersteund om een transitietraject te doorlopen […]

Inspiratiedag Samen Zorgen

Uitnodiging Inspiratiedag ‘Samen zorgen‘ In Nederland en daarbuiten zijn dagelijks directie, zorgprofessionals, familie en vrijwilligers bezig met het zorgen voor mensen. Vanuit deze dagelijkse betrokkenheid organiseren we een inspiratiedag om ervaringen over dit thema uit te wisselen en elkaars vragen te beantwoorden. Op de 3de inspiratiedag ‘Samen Zorgen’ gaan mensen uit verschillende sectoren en rollen […]

Inspiratiedag zorg 2: “Wie beslist?”

Wie beslist? Eén van de ambities van het werken met (zorg)leefplannen is dat cliënten en gebruikers van zorg regie houden of krijgen over eigen bestaan. Dat zo’n zorgleefplan zeggenschap van de cliënt over zijn dagelijks leven bevordert en bijdraagt aan kwaliteit van zijn bestaan en de zorg die hij ontvangt. Lukt dat eigenlijk? En wie […]

Boek gepubliceerd en website gelanceerd

Sabya van Elswijk heeft net haar eerste boek gepubliceerd. Dit boek is de eerste van een serie boeken over dementie. Dit zijn praktische boeken, met een pedagogische blik geschreven, en zullen gebruikt worden bij oudereneducatie en opleidingen. Hierbij is ook een website opgezet, waarop mensen met elkaar in gesprek kunnen over hun ervaringen. 

Participatie aan Coopcreation

Het nieuwe initiatief van Bert Sibum, Marjolein Lotsy en Annemiek Janzen heet Coopcreation. Dit platform is bedoeld om andere manieren van leren en organiseren te laten ontstaan. Niet via hierarchische lijnen, maar via professionals die hun ervaring en inzichten delen en samen aan de slag gaan. Wij werken mee aan dit goede iniatief.