Topzorg

 

Oudjes BO-003

 

Zelfsturing

Zelfsturing is een term die sinds een aantal jaren veel wordt gebruikt, om verschillende ontwikkelingen aan te duiden. Wij duiden zelfsturing vanuit de basale behoefte van mensen om eigen regie te voeren over hun dagelijkse werkzaamheden. Met regelruimte komt verantwoordelijkheid, met verantwoordelijkheid invloed, en met invloed plezier. Door vanuit leidinggevenden zelfsturing vorm te geven, in teams te vertalen naar dagelijkse praktijk, en van de professionals naar cliënten, wordt gewerkt aan een gezamenlijk professioneel geweten. Productiecijfers en klant- en medewerker tevredenheid stijgen, terwijl er ruimte ontstaat voor innovatie door professionals zelf. Ondersteunende diensten geven samen met hun collega’s vorm aan een netwerk van ondersteuning rondom zelfsturende teams.

 

Strategie

Gezien de uitdagingen waar organisaties in het veld van zorg en welzijn de komende jaren voor staan, zijn versnelling en verbinding van strategie met de omgeving van belang. We helpen met het ontwikkelen van een duidelijk statement vanuit organisatie voor een onomkeerbare transitie. Door mensen vanuit zowel de formele as informele hiërarchie te betrekken bij strategie en visievorming, worden helder welke speerpunten, resultaten, investering en tijdspad nodig en haalbaar zijn. Duurzaam vormgeven van nieuwe topstructuren en organisatiestructuren is onze specialiteit.

 

Leiderschap

Elke verandering start bij het management, die actief aan het werk gaan met veranderingen en concreet gedrag binnen hun eigen functie. Het veranderingsproces kan dan organisch verlopen. Mensen met leiderschap geven richting volgens het principe van snoeien en bevorderen. Ze stimuleren verandering in gedrag als vrijwillige beweging, maar niet vrijblijvend. Ze staan pal voor de kwaliteit van zorg / diensten, en zijn een drijvende kracht achter de veranderingen. Met onze ondersteuning ontwikkelen leiders voorbeeldgedrag en werken met beproefde leidende principes voor verandering in zijn teams.

 

Innovatie

We gebruiken actieleren in kleine groepen om innovatie vorm te geven: daar staan doen, reflecteren en durven experimenteren centraal. Met management maken we het stakeholderschap binnen en buiten de organisatie helder. We werken aan het open staan voor ideeën en praktijken die anders zijn dan “men” vindt, en doen onderzoek hoe ze zorg en deskundigheid organiseren op andere plekken. We introduceren een open huis voor andere organisaties, en ontwikkelen best practices.

 

Informele zorg

De komende periode vraagt meer dan een verandering van organisaties, het vraagt een verschuiving binnen onze maatschappij. De vraag wie voor wie zorgt en hoe is niet meer een vraag van overheid en organisaties, maar van de maatschappij in zijn geheel. Vrijwilligers, verwanten, vrienden, buren, professionals: ieder speelt een rol in het dragen van de zorg.

De manieren waarop vanuit organisaties en medewerkers met familie / vrijwilligers vaak omgaan, zijn gebaseerd op de aanwezigheid van instituten, die ook de volledige verantwoordelijkheid dragen. Voordat we taken gaan herverdelen, en de verhouding tussen formele en informele zorg kan opschuiven, zullen andere manieren gevonden moeten worden om de zorg met elkaar te organiseren. Gedeelde verantwoordelijkheid, betekent loslaten voor organisatie en professional, professionalisering van vrijwilligers en pro activiteit vanuit familie.

Wij werken aan versterking zelfbeeld en rol van medewerkers als expert en adviseur, en versterken het zelfbeeld van cliënt en verwant als verantwoordelijke en regisseur van de zorg en leven.

 

Teamontwikkeling

Cultuurverschillen en verschillen in werkwijzen kunnen blijven bestaan. Door middel van actieleren worden manieren eigen gemaakt om verschillen te bezien en benutten als verrijking, en niet alle verschillende mogelijkheden de kop in te drukken of gelijk te willen schakelen. Voortbouwend op een gezamenlijk gevoel van trots en betrokkenheid management en medewerkers aanleren om vanuit ondernemerschap met open blik om zich heen te kijken. We leren om vanuit dialoog aan elkaar te vragen ‘Wat bedoel je?’ en nemen afscheid van goed en fout denken. Leidinggevenden inspireren medewerkers vanuit hun eigen gedrag. Ze behandelen professionals met respect, durven loslaten en geven hen ruimte.